Językowa akademia przedszkolaka - strona główna
email:
hasło:
 
 

O NASZYM PRZEDSZKOLU
O PROJEKCIE
DLA DZIECI
DLA RODZICÓW
GALERIA PRZEDSZKOLA
GALERIA ZAJĘĆ
GALERIA WYCIECZEK
DOKUMENTY PRZEDSZKOLA
KADRA JĘZYKOWE AKADEMII PRZEDSZKOLAKA
OFERTY PRACY
ZAPYTANIA CENOWE
MEDIA O PRZEDSZKOLU
BIBLIOTEKA
KLUBY PRZEDSZKOLAKA
ŻŁOBEK
KONTAKT
PRZEDSZKOLE NA FACEBOOK

Niepubliczne Przedszkole
Językowa Akademia Przedszkolaka
os. Kościuszki 13
28-100 Busko-Zdrój

Tel 664-002-230

 

 

 

Sprawozdanie z zajęć logopedycznych w przedszkolu.

2014-02-03

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH ZA I SEMESTR W ROKU 2013/2014
W JĘZYKOWEJ AKADEMII PRZEDSZKOLAKA


Założenia i cele programowe zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym planem działania.
W I semestrze w indywidualnej terapii logopedycznej uczestniczyło 26 dzieci z Językowej Akademii Przedszkolaka w Busku- Zdroju. Terapię poprzedziła szczegółowa diagnoza logopedyczna. Na podstawie diagnozy opracowane zostały indywidualne programy terapii logopedycznej dla każdego dziecka
Metody pracy, pomoce i środki dydaktyczne wykorzystywane podczas spotkań dostosowane są do indywidualnych potrzeb dzieci związanych z zaburzoną artykulacją i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka.
Zajęcia grupowe prowadzone były 1 raz w tygodniu po 4 godziny (zajęcia indywidualne dla grupy Tygrysów oraz Sówek, zajęcia grupowe dla grupy Krasnoludków) w zależności od zachodzących potrzeb.
Celem terapii logopedycznej jest usuwanie zaburzeń mowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.
Podczas zajęć grupowych dzieci:
-doskonalą umiejętności oddechowe poprzez usprawnianie aparatu oddechowego (wypracowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej) wypracowując prawidłowy tor oddychania – puszczali bańki mydlane, wąchali różnorodne przedmioty z tajemniczych woreczków, dmuchali balony, zdmuchiwali papierki oraz piórka ze stolika itp.
-usprawniają motorykę i kinestezję narządów artykulacyjnych(wypracowanie zręcznych i celowych ruchów języka, warg i podniebienia) naśladując przed lustrem ruchy ust, policzków i języka logopedy, wiernie odwzorowywali z gotowych ilustracji układy artykulacyjne oraz wykonywali ćwiczenia mimiczne .
- rozwijają słuch fonematyczny(precyzyjne słyszenie i różnicowanie dźwięków mowy, rozpoznawanie wrażeń słuchowych) rozpoznawali słyszane dźwięki z otoczenia oraz sygnały odtwarzane z płyt cd; podczas ćwiczeń rytmizujących odtwarzali słyszany rytm przy pomocy
wystukiwania np. patyczkiem o stolik, wyklaskiwania, wytupywania; wyróżniali wyrazy w zdaniu, sylaby w wyrazach, głoski w wyrazach; rozpoznawali podaną głoskę i określali miejsce położenia w wyrazie (nagłos, śródgłos, wygłos); wyszukiwali wyrazy rozpoczynające się na daną głoskę, odgadywali zagadki, itp.
-obserwowali i naśladowali układy artykulacyjne (ćwiczenia zmierzające do wywołania i utrwalania prawidłowej artykulacji głosek) prezentowane przez terapeutę, który wyjaśniał ułożenie narządów mownych podczas realizacji określonych głosek.
W terapii indywidualnej każde dziecko posiada swój zeszyt logopedyczny, w którym zapisywane są ćwiczenia związane z zaburzoną głoską oraz wskazówki dla rodziców do pracy w domu.


 
  Copyright © 2011 Językowa Akademia Przedszkolaka